Renovatie werken zwembad Prinsenpark.

Renovatiewerken aan het zwembad vertraagd
De renovatiewerken aan het zwembad zullen wat langer duren dan voorzien door enkele constructietechnische meerwerken die vooraf moeilijk in te schatten waren.
Begin juni startten de grootschalige renovatiewerken aan zwembad Prinsenpark. Tijdens de werken werden we geconfronteerd met enkele ‘verdoken’ problemen in verband met de waterdichting en de afwerking van het pleisterwerk. Deze problemen konden vooraf moeilijk ingeschat worden omdat ze fysiek niet zichtbaar waren, verscholen zaten in de muren en installaties.
Inmiddels werd hiervoor een degelijke en betaalbare oplossing gevonden. Deze extra werken zorgen jammer genoeg ook voor een vertraging van enkele maanden. Het gemeentebestuur betreurt dit uiteraard, maar verkiest een kwaliteitsvolle oplossing die op lange termijn resultaat geeft boven een snelle en minder degelijke oplossing.
Sportclubs, verenigingen en andere gebruikers van het zwembad moeten tot nader bericht gebruik blijven maken van de omliggende zwembaden. Alle betrokkenen worden over deze vertraging geïnformeerd.