Renovatie werken zwembad Prinsenpark.

Renovatiewerken aan het zwembad vertraagd
De renovatiewerken aan het zwembad zullen wat langer duren dan voorzien door enkele constructietechnische meerwerken die vooraf moeilijk in te schatten waren.
Begin juni startten de grootschalige renovatiewerken aan zwembad Prinsenpark. Tijdens de werken werden we geconfronteerd met enkele ‘verdoken’ problemen in verband met de waterdichting en de afwerking van het pleisterwerk. Deze problemen konden vooraf moeilijk ingeschat worden omdat ze fysiek niet zichtbaar waren, verscholen zaten in de muren en installaties.
Inmiddels werd hiervoor een degelijke en betaalbare oplossing gevonden. Deze extra werken zorgen jammer genoeg ook voor een vertraging van enkele maanden. Het gemeentebestuur betreurt dit uiteraard, maar verkiest een kwaliteitsvolle oplossing die op lange termijn resultaat geeft boven een snelle en minder degelijke oplossing.
Sportclubs, verenigingen en andere gebruikers van het zwembad moeten tot nader bericht gebruik blijven maken van de omliggende zwembaden. Alle betrokkenen worden over deze vertraging geïnformeerd.

Zwemmen op zaterdag.

Beste Leden,

Ik wil een warme oproep doen naar onze leden toe, om toch te proberen naar de zaterdag training te komen 18u45 tot 19u45. Ik merk op dat de laatste weken de opkomst zeer miniem is. “5 a 6 personen”. Ik weet dat dit niet het beste uur van de week is, maar wij als bestuur hebben er alles aan gedaan om water te vinden zodat jullie verder konden trainen zolang het zwembad Prinsenpark gesloten is. Als jullie weten dat we 75€ per uur moeten betalen om het zwembad te huren dan is de rekening rap gemaakt per persoon.